TECH INVEST OSTRAVA

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Novinky

Žampionárna FUNGHI CZ

Tisk

Žampionárna FUNGHI CZ

Společnost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. projektovala osazení budovy do terénu a venkovní zpevněné plochy, stejně jako napojení provozu na technologické systémy. Konstrukce haly byla zpracována firmou Christiaens Engineering & Development z Holandska. TECH INVEST OSTRAVA v zastoupení investora také řídí celou výstavbu.

Stavba byla zahájena 27. dubna 2015. Termín dokončení stavby je 30. června 2015. Následně bude zahájen zkušební provoz a bude probíhat nastavení plně automatizovaného řídícího systému pěstírny. Návoz kompostu a zahájení plného provozu bude na přelomu srpna a září.

Byla dokončena spodní stavba a ocelová nosná konstrukce. Proběhla také betonáž podlah, které mají velmi originální řešení. Vzhledem k ploše haly přes 2300m2 toto řešení zajistí, že nikde nezůstane místo bez spádu. V současné době se montují obvodové stěny a příčky mezi pěstebními kójemi. Zároveň probíhá kompletace posuvných vrat o rozměrech 7x4m. Pracuje se také na venkovní kanalizaci a zpevněných plochách.

Stavba žampionárny ve Lhotce u Bílovce pokračuje rychlým tempem. Po dokončení bude FUNGHI CZ zřejmě největší pěstírnou žampiónu v České republice

Mushroom Growing Facility FUNGHI CZ

The company TECH INVEST OSTRAVA, Inc. designed the location of the building in the landscape and outdoor stiffened surfaces and the connection to utility networks. The construction of the hall was processed by Christiaens Engineering & Development from Holland as well as all the technological equipment of mushroom growing facilities. TECH INVEST OSTRAVA on behalf of the investor also controls the construction process.

Construction was started on April 27 2015. The completion date is June 30, 2015. Then it will be put into trial operation and will run setting of a fully automated control system of growing facilities. Bringing compost and launching of full operation will be between August and September.

It was completed foundation and a steel structure. There were also a concrete floors finished, which are of a highly original solution. Due to the area over 2300 m2 hall, this solution ensures that never left the place without slope. The outside walls and partitions between growing rooms are being installed currently. The sliding gates with dimensions of 7x4m are completed. Work is also underway on the outside drainage and paved surfaces.

Construction of mushroom plant in Lhotka near Bílovec is progressing rapidly. When completed, the FUNGHI CZ growing facilities will be the largest mushroom plant in the Czech Republic

 

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2015 16:36
 

Nová žampionárna

Tisk

V současné době probíhá výstavba žampionárny společnosti FUNGHI CZ ve Lhotce u Bílovce, která bude po svém dokončení největší pěstírnou hub v České republice.

Projektová dokumentace ocelové konstrukce a opláštění haly je zpracována v Holadsku firmou Christiaens, která celou halu vyrábí a postupně dodává. Na místě se připravuje spodní stavba.

Osazení celého provozu do terénu a okolní zpevněné prochy projektuje společnost TECH INVEST OSTRAVA, a.s., která provádí také technický dozor stavebníka a řídí celou výstavbu. Veškerá jednání s holanským partnerem jsou vedena pracovníky společnosti v angličtině. V angličtině je také smluvní a projektová dokumentace. Zkušenosti z několikaletého působení ve Velké Británii jsou zcela zásadní.

Důvodem tohoto postupu jsou dlouholeté zkušenosti společnosti Christiaens při výstavbě pěstíren hub a dodávce kompletní technologie pro vlastní pěstování. Ukázalo se, že zejména tepelné namáhání budovy je tak extrémní, že je nutno volit zcela ojedinělé a jinde nepoužívané postupy. Jednotlivé pěstební kóje se ve fázi sterilizace nahřívají párou až na 80°C a dlouhodobě je zde vlhkost až 100%. Originální spojení stěny s betonovou podlahou je samovolně přetěsňováno v každém pěstebním cyklu.

Zapsal : Ing. Petr Urban

 

 

Aktualizováno Sobota, 16 Květen 2015 18:41
 

Rodinný dům v Děhylově

Tisk

Rodinný dům v Děhylově

Autor: Ing. Petr Urban, Projekt 2014

Nízkonákladový a nízkoenergetický rodinný dům v nově vznikajícím souboru rodinných domů s nádhernými výhledy.

Základním limitem návrhu domu bylo vytvoření soukromí pro jihozápadní terasu v těsné blízkosti sousedního domu. Druhým limitem zadání byl požadavek na vytvoření nízkoenergetického domu s kompaktním tvarem a solárními zisky bez letního přehřívání s omezeným rozpočtem. Všechny požadavky zadání se podařilo splnit. Koncepce vychází z ověřeného schematu pasivního domu s orientací všech obytných místností k jihu. Na jižní straně je velkorysý přesah střechy, který chrání v letním období prosklené plochy před přehříváním. V topné sezóně nebrání významným solárním ziskům. Přesah střechy přechází na západní stranu, kde vytváří venkovní zastřešenou terasu.

Budova je mimořádně úsporná, jedná se o nejvyšší kategorii A, podle hodnocení v Průkazu energetické náročnosti budovy.

 

Aktualizováno Úterý, 22 Duben 2014 11:38
 

Stáže ve společnosti TECH INVEST

Tisk

Společnost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. se zapojila do projektu Stáže ve firmách a v rámci tohoto projektu jsme poskytli možnost absolvovat stáž již několika stážistům. V průběhu stáže se stážisté seznámili zejména s postupy při projektování s využitím prostorového modelu budov. Také se seznámili s celým procesem projektování od zpracování architektonické studie až po expedici hotových projektů.

Průběh stáže byl velmi dobře hodnocen jak ze strany stážistů, tak ze strany dozorujícího Fondu dalšího vzdělávání.

O PROJEKTU

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v červnu 2012 zahájil realizaci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001).

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:

  • absolventy bez praxe
  • nezaměstnané
  • osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
  • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

Jste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazepromlade.cz.

Hlavní přínos stáží

Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit – absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce.

Pro nezaměstnané, eventuálně osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem k poznání, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru.

Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Duben 2014 12:39
 
Strana 1 z 3