TECH INVEST OSTRAVA

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:621. Error 9: Invalid character

Tisk

Rodinn d?m v Ludge?ovicch

Autor: Ing. Petr Urban, Projekt 2010, Realizace 2011

Dvougenera?nrodinn d?m na severozpadnm svahu nad vodn plochou. Strm svah a vhled na vodn plochu byly zkladnmi limity nvrhu domu. D?m je vytvo?en ze dvou hmot, p?eloench p?es sebe. Dominantnm prvkem je prostorn zast?een terasa na jin a zpadn stran?. Terasa p?echz na severn stran? do st?en zahrady nad gar. Okna a prosklen plochy jsou v hlinkovch rmech.

D?m je od jezera dvoupodlan, na vchodn stran? jednopodlan. Ve spodnm podla je vstupn hala se schodit?m, samostatn garsonira, gar pro dva automobily a technick zzem domu. V hornm podla je druh vstupn hala se schodit?m z niho podla, obvac pokoj s jdelnou a kuchyn, pokoj pro hosty, pracovna, lonice s koupelnou a atnou, koupelna, prdelna a atny. Ze vech obytnch mstnost v obou podlach je p?m vstup na terasy. Terasy jsou propojeny venkovnm schodit?m, kter p?sob zrove? jako op?rn st?na.

D?m je nzkoenergetick, vytp?n tepelnm ?erpadlem. Dky p?esahu st?ech se v letnm obdob prosklen plochy nep?eh?vaj. V p?echodnm obdob jsou zdrojem vznamnch solrnch zisk?.

Vborn spoluprce s investorem v pr?b?hu projektovch a stavebnch prac je podtrena kvalitnm a citlivm vybavenm interiru.

Aktualizováno Pondělí, 30 Červenec 2012 16:39  

Posledn novinky

Hledat

Rodinn d?m v Ludge?ovicch