TECH INVEST OSTRAVA

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:621. Error 9: Invalid character

Tisk

V sou?asn dob? probh vstavba ampionrny spole?nosti FUNGHI CZ ve Lhotce u Blovce, kter bude po svm dokon?en nejv?t p?strnou hub v ?esk republice.

Projektov dokumentace ocelov konstrukce a oplt?n haly je zpracovna v Holadsku firmou Christiaens, kter celou halu vyrb a postupn? dodv. Na mst? se p?ipravuje spodn stavba.

Osazen celho provozu do ternu a okoln zpevn?n prochy projektuje spole?nost TECH INVEST OSTRAVA, a.s., kter provd tak technick dozor stavebnka a ?d celou vstavbu. Veker jednn s holanskm partnerem jsou vedena pracovnky spole?nosti v angli?tin?. V angli?tin? je tak smluvn a projektov dokumentace. Zkuenosti z n?kolikaletho p?soben ve Velk Britnii jsou zcela zsadn.

D?vodem tohoto postupu jsou dlouholet zkuenosti spole?nosti Christiaens p?i vstavb? p?stren hub a dodvce kompletn technologie pro vlastn p?stovn. Ukzalo se, e zejmna tepeln namhn budovy je tak extrmn, e je nutno volit zcela ojedin?l a jinde nepouvan postupy. Jednotliv p?stebn kje se ve fzi sterilizace nah?vaj prou a na 80C a dlouhodob? je zde vlhkost a 100%. Originln spojen st?ny s betonovou podlahou je samovoln? p?et?s?ovno v kadm p?stebnm cyklu.

Zapsal : Ing. Petr Urban

Aktualizováno Sobota, 16 Květen 2015 18:41  

Posledn novinky

Hledat

Rodinn d?m v Ludge?ovicch