TECH INVEST OSTRAVA

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Žampionárna FUNGHI CZ

Tisk

Žampionárna FUNGHI CZ

Společnost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. projektovala osazení budovy do terénu a venkovní zpevněné plochy, stejně jako napojení provozu na technologické systémy. Konstrukce haly byla zpracována firmou Christiaens Engineering & Development z Holandska. TECH INVEST OSTRAVA v zastoupení investora také řídí celou výstavbu.

Stavba byla zahájena 27. dubna 2015. Termín dokončení stavby je 30. června 2015. Následně bude zahájen zkušební provoz a bude probíhat nastavení plně automatizovaného řídícího systému pěstírny. Návoz kompostu a zahájení plného provozu bude na přelomu srpna a září.

Byla dokončena spodní stavba a ocelová nosná konstrukce. Proběhla také betonáž podlah, které mají velmi originální řešení. Vzhledem k ploše haly přes 2300m2 toto řešení zajistí, že nikde nezůstane místo bez spádu. V současné době se montují obvodové stěny a příčky mezi pěstebními kójemi. Zároveň probíhá kompletace posuvných vrat o rozměrech 7x4m. Pracuje se také na venkovní kanalizaci a zpevněných plochách.

Stavba žampionárny ve Lhotce u Bílovce pokračuje rychlým tempem. Po dokončení bude FUNGHI CZ zřejmě největší pěstírnou žampiónu v České republice

Mushroom Growing Facility FUNGHI CZ

The company TECH INVEST OSTRAVA, Inc. designed the location of the building in the landscape and outdoor stiffened surfaces and the connection to utility networks. The construction of the hall was processed by Christiaens Engineering & Development from Holland as well as all the technological equipment of mushroom growing facilities. TECH INVEST OSTRAVA on behalf of the investor also controls the construction process.

Construction was started on April 27 2015. The completion date is June 30, 2015. Then it will be put into trial operation and will run setting of a fully automated control system of growing facilities. Bringing compost and launching of full operation will be between August and September.

It was completed foundation and a steel structure. There were also a concrete floors finished, which are of a highly original solution. Due to the area over 2300 m2 hall, this solution ensures that never left the place without slope. The outside walls and partitions between growing rooms are being installed currently. The sliding gates with dimensions of 7x4m are completed. Work is also underway on the outside drainage and paved surfaces.

Construction of mushroom plant in Lhotka near Bílovec is progressing rapidly. When completed, the FUNGHI CZ growing facilities will be the largest mushroom plant in the Czech Republic

 

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2015 16:36