TECH INVEST OSTRAVA

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Profil společnosti

Společnost TECH INVEST byla založena v roce 1993 se záměrem soustředit odborníky z oblasti přípravy a realizace staveb, využít zkušeností z pracovního působení doma i v zahraničí a nabídnout investorům skutečně komplexní služby na vysoké profesionální úrovni.

Vždy se snažíme pracovat na vysoké architektonické úrovni.

Investorům nabízíme především následující služby:

 • konzultace investičních záměrů, výběr vhodných objektů a pozemků, průzkum a prověření technického stavu objektů
 • architektonické studie budov a interiérů, vyčíslení nákladů na výstavbu, případně na rekonstrukci objektu
 • zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti
 • zpracování realizační projektové dokumentace. Zpracování projektů interiérů, včetně počítačových vizualizací
 • spolupráce při zpracování projektu financování, vyhodnocení ekonomické návratnosti investice
 • inženýrská činnost během výstavby, provedení výběrových řízení, stavební a technické dozory investora
 • zpracování a aktualizace harmonogramů výstavby, řízení staveb v zastoupení investora
 • oceňování nemovitostí a znalecké posudky z oblasti poruch staveb

Záběr společnosti je poměrně široký.

Od založení společnosti jsme se zabývali projektováním a inženýrskou činností. Zároveň jsme působili jako stavební společnost. Realizovali jsme autosalón OPEL ADOP car v Ostravě Svinově včetně interiéru. Jako vyšší dodavatel stavby jsme provedli realizaci Oblastního ředitelství pojišťovny Allianz na pěší zóně Ostravy.
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci stavby a interiéru objektu na ul. Ant. Macka pro Cestovní kancelář FISCHER. Tuto stavbu jsme rovněž realizovali. Stejně jako zahradní posezení na Jiráskově náměstí v Ostravě.
V roce 2001 jsme provedli komplexní rekonstrukci 30 bytových jednotek na ul. Poštovní v centru Ostravy, včetně venkovních úprav a rekonstrukci bytového domu na Masarykově náměstí v Ostravě.
V květnu 2002 jsme dokončili rekonstrukci Kulturního domu v Krmelíně a rekonstrukci ZŠ U Kříže v Ostravě - Michálkovicích.
V roce 2003 jsme zpracovali projekt a provedli rekonstrukci „Domu právnických služeb“ na ulici Matiční 3.
Realizovali jsme sanaci panelového domu na ul. Hornopolní, zpracovali jsme projektovou dokumentaci pro „Bytový areál Slezanka“ v Ostravě – Petřkovicích, který jsme následně postavili.
V únoru 2004 byl slavnostně otevřen ostravský „Dům knihy Kanzelsberger“, který jsme rekonstruovali na základě námi vytvořené projektové dokumentace.

V roce 2005 - 2007 jsme projektovali a stavěli bytový komplex Podkova s 52 luxusními byty v Komenského sadech v Ostravě.

Jednou z prvních realizací nízkoenergetické kancelářské a provozní budovy u nás byla budova firmy ELCOM ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě Pustkovci. V roce 2005 jsme dokončili projekt mimořádně úsporné budovy s tepelnými čerpadly a centrální vzduchotechnikou s rekuperací, který byl oceněn v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje v roce 2007 čestným uznáním.
V roce 2008 jsme dokončili projekt a realizaci hotelu a restaurace na Stodolní ulici v Ostravě.

V poslední době se věnujeme převážně projektování nízkoenergetických rodinných domů a rekonstrukcím bytových objektů.
Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou, fakultou stavební při zpracování oponentních posudků na diplomové práce.
V roce 2008 společnost ukončila stavební výrobu a nadále působí jako projektová a inženýrská organizace

Celkový rozsah naší práce je zřejmý z přiložených referencí.

Vedení společnosti

Vysoká úroveň služeb je založena na dlouholetých zkušenostech a odborné erudici pracovníků společnosti.
Předsedou představenstva je Ing. Petr Urban, autorizovaný inženýr. Má zkušenosti z práce ve výzkumu, projekci, přípravě a realizaci staveb, z dvouletého působení v projektové a inženýrské společnosti ve Velké Británii. Je ředitelem společnosti od jejího založení.
Hlavním inženýrem společnosti je Ing. Jiří Vinklárek, autorizovaný inženýr, s dlouholetými zkušenostmi z projekce a realizace staveb.

Profesní struktura zaměstnanců

TECH INVEST OSTRAVA, a.s. zaměstnává v současné době pracovníky v oblasti projekce a přípravy staveb. Zároveň ve společnosti pracuje inženýrská skupina, která se věnuje stavebním dozorům a řízení staveb.

Technické vybavení společnosti

Společnost TECH INVEST OSTRAVA je vybavena na odpovídající úrovni. Každý pracovník projekce a realizační skupiny používá vlastní grafickou stanici.
Ve společnosti je nasazen programový systém Autodesk Revit Architecture - programový balík pro prostorové projektování na základě 3D modelu budov. Výstupem z projekce je vedle projektové dokumentace standardně i realistická vizualizace budoucích staveb.

Provozovna společnosti se nachází v Ostravě Mariánských Horách. Projekce a inženýrská realizační skupina využívá bohatý archiv řešených projektů a rozsáhlou firemní knihovnu technických publikací, předpisů a norem.
Společnost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. je držitelem certifikátu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Naše práce byla několikrát oceněna v soutěžích Dům roku a Stavba Moravskoslezského kraje.
Využijte našich zkušeností z projektování a realizace staveb. Společně zajistíme úspěšnost Vaší investice.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Profil společnosti ke stažení